Naruto (Jinchuriki und Bijuu)

Gaara(+Shukaku), Naruto (+Kurama)und Bee (+Gyuuki)

Kommentare 4