Shiny Glumanda

Shiny Glumanda - 1206 Eier (inkl. einem Shiny mit 0 Atk DVs :( )